Mijn naam is Aad Snijders. Ik ben met Fidelis in 2001 gestart na jarenlange ervaring in accountancy, belastingzaken en automatisering van boekhouding en facturatie veelal opgedaan bij grote, vaak internationaal werkende, bedrijven. Die schat aan brede ervaring pas ik inmiddels al 20 jaar toe in kleinere omgevingen. Direct contact met de klant, korte lijnen en snel kunnen schakelen waren mijn beweegredenen om hier toentertijd bewust voor te kiezen.

Gebaseerd op bovengenoemde keuze richt Fidelis haar dienstverlening dan ook op particulieren, MKB-ondernemers, ZZP-ers. Ook startende ondernemers zijn van harte welkom. Zij worden door ons begeleid in het voldoen aan de vele administratieve verplichtingen en bij het in gebruik nemen van boekhoud- en facturatiepakketten.

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met onze klanten. Het gaat tenslotte om de mens achter de cijfers. Deze persoonlijke benadering geeft een compleet beeld van de situatie waarin de klant zich bevindt, waardoor wij beter in staat zijn om hem of haar goed te adviseren en onze werkzaamheden op die situatie af te stemmen.

De tweede pijler waarop onze dienstverlening rust is het leveren van kwaliteit.

De focus op kwaliteit vindt u terug in het gekwalificeerd lidmaatschap van de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen). Het NOAB-kwaliteitskeurmerk geldt al jaren als de norm in de branche. Een kantoor als het onze met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken.

Op ons kunt u rekenen.