Heeft u al een eenmanszaak of VOF en wilt u gebruik gaan maken van de diensten van een ander accountants-/administratiekantoor?

Uit administratief en kostenoogpunt is het aan te bevelen om de overstap naar een ander kantoor te maken met ingang van een nieuw boekjaar, meestal per 1 januari.

Een misvatting is, is dat de jaarrekening van het vorige boekjaar volledig door het vorige kantoor moet zijn afgerond voordat naar een ander kantoor kan worden overgestapt.

Het enige wat van belang is met betrekking tot het tijdstip dat u overstapt is dat u als bedrijf in het nieuwe boekjaar blijft voldoen aan uw aangifte verplichtingen voor de omzetbelasting, loonheffingen en pensioengegevens.

U kunt er uiteraard voor kiezen om de administratie volledig door ons te laten verzorgen, echter steeds meer MKB-ondernemers en ZZP-ers maken gebruikt van de mogelijkheid om online de administratie (deels) zelf te gaan doen met behulp van het boekhoud- en facturatiepakket SnelStart, waar wij dealer van zijn. Meer informatie over deze software vindt u op www.snelstart.nl.

Ook het scannen en digitaal aanleveren van facturen en bankafschriften aan ons kantoor behoort tot de mogelijkheden.

Wij begeleiden u bij de ingebruikname van de software, zodat u optimaal gebruik leert maken van de mogelijkheden.

Als kantoor controleren wij uw boekhouding, stellen de jaarrekening op en verwerken deze in uw belastingaangifte. Gedurende het jaar zorgen wij voor het aanvragen of bijstellen van uw voorlopige aanslag.

Het zelf invoeren van de boekhouding heeft als voordelen dat u continu zicht heeft hoe uw bedrijf er financieel voorstaat en u bespaart administratiekosten.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel of mail ons dan!
Wij staan u graag te woord.