Belastingaangifte 2023

Deze verzorgen wij graag voor particulieren, MKB-ondernemers en ZZP-ers. Tevens controleren wij uw voorlopige aanslag en toeslagen en passen deze zo nodig aan, zodat u volgend jaar achteraf niet met vervelende naheffingen geconfronteerd wordt.

In de checklist belastingaangifte 2023 vindt u alle informatie over de gegevens wij van u nodig hebben om uw belastingaangifte op deskundige wijze te verzorgen.

Onder het kopje prijslijst vindt u onze tarieven.

Wanneer u de benodigde gegevens verzameld heeft, bieden wij u een aantal mogelijkheden om aan te leveren:

  1. Een email met bijlagen sturen naar het speciaal voor dit doel aangemaakt emailadres: belastingaangifte@fidelis.nl
  2. Afgeven aan de balie (maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 17:30),
  3. Per post.

Het aanleveren per email heeft onze voorkeur waarbij u, naast het sturen van een email met losse bijlagen, ook gebruik kunt maken van WeTransfer en gezipte bestanden.

Wij verzoeken u om pas aan te leveren als u het gevoel heeft alles te hebben verzameld wat benodigd is voor de aangifte.

Activeringscode

Wij dienen vervolgens een aanvraag in bij de Belastingdienst, waarin wij vragen om een machtiging dat wij uw aangifte mogen verzorgen. U ontvangt van de Belastingdienst een registratiebrief met een formulier waarop een activeringscode staat. Dit formulier stuurt u naar ons. Met de activeringscode kunnen wij de gegevens uit de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte (VIA) inzien.

De aangeleverde stukken tezamen met de gegevens uit de VIA stellen ons optimaal in staat om uw aangifte te verzorgen; de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn worden gecontroleerd en worden aangevuld met de stukken, die door u zelf zijn aangeleverd en die benodigd zijn om de aangifte volledig en juist in te dienen.

Wij streven er naar uw aangifte met een doorlooptijd van 2 weken te verwerken.

Mochten niet alle gegevens vóór 1 mei beschikbaar zijn, dan vragen wij als Belastingconsulent uitstel voor u aan. Hier vallen de toeslagen ook onder.

Wij raden u aan, zeker als u een teruggave verwacht, om de gegevens ruim vóór 1 april aan te leveren zodat u uw teruggave voor 1 juli ontvangt. Als uw belastingaangifte ná 1 april wordt ingediend garandeert de Belastingdienst dit niet!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel of mail ons dan!
Wij staan u graag te woord.