Belastingaangifte 2019

Deze verzorgen wij graag voor particulieren, MKB-ondernemers en ZZP-ers. Tevens controleren wij uw voorlopige aanslag en toeslagen en passen deze zo nodig aan, zodat u volgend jaar achteraf niet met vervelende naheffingen geconfronteerd wordt.

In de checklist belastingaangifte 2019 vindt u alle informatie over de gegevens wij van u nodig hebben om uw belastingaangifte op deskundige wijze te verzorgen.

Onder het kopje prijslijst vindt u onze tarieven.

Wanneer u de benodigde gegevens verzameld heeft, bieden wij u een aantal mogelijkheden om deze aan te leveren:

  1. Per mail,
  2. Afgeven aan de balie,
  3. Per post.

Wij dienen vervolgens een aanvraag bij de Belastingdienst in, waarin wij vragen om een machtiging dat wij uw aangifte mogen verzorgen. U ontvangt van de Belastingdienst een registratiebrief met een formulier waarop een activeringscode staat. Dit formulier stuurt u naar ons op. Met de activeringscode kunnen wij vervolgens de gegevens uit de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte (VIA) gebruiken.

De aangeleverde stukken tezamen met de gegevens uit de VIA, stellen ons optimaal in staat om uw aangifte te verzorgen; de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn worden gecontroleerd en worden aangevuld met de stukken, die door u zelf zijn aangeleverd en die benodigd zijn om de aangifte volledig en juist in te dienen.

Wij streven er naar uw aangifte met een doorlooptijd van 2 weken te verwerken. Bij de verwerking wordt ook grondig bekeken of u wellicht in aanmerking komt voor één of meerdere toeslagen.

Mochten niet alle gegevens vóór 1 mei beschikbaar zijn, dan vragen wij als Belastingconsulent uitstel voor u aan. Hier vallen de toeslagen ook onder.

Wij raden u aan, zeker als u een teruggave verwacht, om de gegevens ruim vóór 1 april aan te leveren zodat u uw teruggave voor 1 juli ontvangt. Als uw belastingaangifte ná 1 april wordt ingediend garandeert de Belastingdienst dit niet!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel of mail ons dan!
Wij staan u graag te woord.