Wij ontzorgen u bij de afhandeling van de belastingzaken van een overledene.

Bij de afhandeling van een nalatenschap krijgen erfgenamen 2 keer te maken met de Belastingdienst. Een keer bij de aangifte erfbelasting en een keer bij de aangifte inkomstenbelasting. Als de overledene ook nog toeslagen ontving, dan zullen ook deze definitief worden berekend en vindt afrekening met de erfgenamen plaats.

Verzorgen aangifte erfbelasting

De Belastingdienst stuurt een condoleancebrief naar het adres van de overledene met de vraag om een contactpersoon op te geven voor communicatie met de Belastingdienst. Als er een executeur aangewezen is, zal hij of zij de rol van contactpersoon vervullen. De aangifte erfbelasting moet op tijd en door alle erfgenamen ingevuld worden. Dit kan in een gezamenlijke aangifte of per erfgenaam. Wij zijn u graag van dienst bij het invullen van de aangifte erfbelasting.

Erfbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen is afhankelijk van veel factoren. De volgende vragen moeten onder andere gesteld worden. Wie zijn de erfgenamen en welke relatie hebben zij tot de erflater? Is er een testament? Wat is de waarde van bezittingen en de schulden die de erflater nalaat? In sommige gevallen betalen erfgenamen helemaal geen erfbelasting, omdat het bedrag dat zij erven lager is dan de vrijstelling die geldt in hun situatie.

Aangifte inkomstenbelasting overledene

Een aantal maanden, nadat iemand is overleden stuurt de belastingdienst een uitnodiging naar de contactpersoon om aangifte inkomstenbelasting te doen, het zogenaamde F-biljet. Deze aangifte betreft het belastingjaar waarin de erflater is overleden. Over de inkomsten van de overledene in het jaar van overlijden moet de inkomstenbelasting worden vastgesteld.  Wij zijn u graag van dienst bij het invullen van deze aangifte.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel of mail ons dan!
Wij staan u graag te woord.